fbpx

פורום ארגוני השלום הישראלי פועל לקידום מציאות חיים של שלום עם הפלסטינים, מציאת פתרון בר קיימא לסכסוך שיסיים בדרכי שלום את השליטה המשחיתה של ישראל על העם הפלסטיני ויבטיח בטחון, חופש, כבוד ושכנות טובה בין שני העמים במרחב שבין הים לירדן.

חזון

פורום ארגוני השלום הישראלי, אשר נוסד ע”י ד”ר רון פונדק ז”ל, פועל במטרה לחזק את שיתוף הפעולה בין הארגונים ולקדם שלום, פיוס, וזכויות אדם בקרב החברה האזרחית בישראל, מקבלי החלטות והזירה הבינלאומית. הפורום פועל לחיזוק פעילות הארגונים, ומציג אלטרנטיבה לסדר היום הפוליטי ולשיח הציבורי המתמיד בניהול הסכסוך במקום לסיימו בדרכי שלום.

מטרות

יו”ר – אלי ספרן

ועד מנהל של שבעה נציגים נבחרים מארגוני השלום:

פורום המשפחות השכולות הישראלי פלסטיני – יובל רחמים

מורשתנו – אלה שאינסקיה

עוז ושלום – לאה שקדיאל

עו”סים שלום – עובדים סוציאליים לשלום ורווחה- ברוך שליו

הטלוויזיה החברתית – אהוד שם טוב

סולחה – יואב פק

מס”ד – מחנה סוציאל דמוקרטי – אלי ספרן

ועדת היגוי: 

חברי הוועד המנהל 

קרן פרידריך אברט – יהודית סטלמך

קשרי חוץ וגיוס כספים – ברוך ולאמן 

הנחייה ושותפות לקידום פעילויות הפורום – כרמל ברייטינג

מוסדות הפורום

פורום ארגוני השלום פועל בארבעה ערוצים מרכזיים:

פנימי – פלטפורמה לתמיכה וייזום של שיתופי פעולה בין הארגונים לחיזוק יכולת השפעתם על השיח החברתי והפוליטי, על המציאות ועל קידום חזון ותהליך לשלום.

 

ציבורי – פיתוח וייזום פעילות ציבורית, תקשורתית ופוליטית לקידום סיום הסכסוך הישראלי – פלסטיני בדרכי שלום, כאלטרנטיבה לתפיסות ולחסמים הרווחים כיום.

 

ישראלי – פלסטיני – ניהול ערוצי תקשורת עם מוסדות הרשות הפלסטינית וארגוני חברה אזרחית לקידום תכניות שלום ופיוס משותפות.

 

בינלאומי – גיוס הקהילה הבינלאומית ויהדות העולם לתמיכה פעילה ומשמעותית ביישוב הסכסוך הישראלי – פלסטיני בדרכי שלום. 

פעילויות

פורום ארגוני השלום הישראלי הינו עמותה רשומה.

צור קשר

054-287-4243